Pirkimo taisyklės

Pirkimo informacija, pirkimo – pardavimo taisyklės, apmokėjimo būdai ir tvarka internetinėje parduotuvėje www.uga.lt.

1. Bendrosios nuostatos ir dalykas

1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) sudarytos norint užtikrinti Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir internetinės parduotuvės www.uga.lt (toliau – Parduotuvė) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas ir atsakomybes.

1.2. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas naudojasi Parduotuve, teikia Parduotuvės siūlomų paslaugų ar prekių užsakymus, vykdo užsakymų apmokėjimą, pateikia asmeninius duomenis, skaito Parduotuvėje esančią informaciją ir atlieka bet kokius kitus veiksmus (toliau viskas bendrai – Paslaugos).

1.3. Visos internetinėje Parduotuvėje užsakytos prekės yra gaminamos pagal Pirkėjo specialiuosius nurodymus.

1.4. Taisyklės laikomos sutartimi (toliau – Sutartis), sudaroma tarp Pirkėjo ir internetinės parduotuvės www.uga.lt administratoriaus UAB „Ugos reklama“ (toliau – Pardavėjas, įmonės kodas 305331110, PVM mokėtojo kodas: LT100012772515, adresas: A. Stulginskio g. 8, Vilnius 01115, telefonas: +370 622 07 555, el. paštas: info@uga.lt).

1.5. Pirkėjas užsakymo sudarymo metu spausdamas mygtuką „Apmokėti“ patvirtina, kad įdėmiai perskaitė visas Taisykles, suprato jų turinį ir be jokių išlygų sutinka su visomis Taisyklėse išdėstytomis nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Pirkėjas nesutinka besąlygiškai laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų ar nesupranta Taisyklių turinio, Pirkėjas neturi teisės naudotis Parduotuvės paslaugomis.

1.6. Parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo metu Taisykles keisti. Pirkėjui taikoma ta Taisyklių redakcija, kuri galioja pirkimo momentu.

2. Pirkimo – pardavimo sitarties momentas

Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, užsako prekes, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

3. Prekių ir paslaugų kainos

3.1. Visos teikiamų paslaugų kainos yra skelbiamos internetinėje Parduotuvėje, kiekvienoje paslaugų grupėje ir galioja tik užsakantiems el. parduotuvėje.

3.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių kainas.

3.3. Kainos elektroninėje parduotuvėje yra nurodomos be PVM.

3.4. Į prekių kainą yra įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos, prekių kaina atvaizduojama lentelėje, atsižvelgiant į pristatymo terminą.

3.5. Užsakymo kaina, kurią Pirkėjas įsipareigoja sumokėti pardavėjui, nurodoma eilutėje „Suma apmokėjimui:“ krepšelyje ir užsakymo ataskaitos lange, prieš pasirenkant apmokėjimo būdą.

4. Užsakymų vykdimo terminai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja įvykdyti užsakymą per tam tikrą terminą.

4.2. Užsakymų vykdymo terminai skaičiuojami darbo dienomis arba valandomis.

4.3. Apytiksliai užsakymų įvykdymo terminai yra pateikti interneto Parduotuvėje, prekių kainų lentelėse. Kiekvienas stulpelis atvaizduoja prekių kainas už tam tikrą užsakymo įvykdymo terminą.

4.4. Apmokėjimą atliekant vėliau ar kitą dieną, tiek pat darbo dienų persikelia ir prognozuojamas užsakymo įvykdymo terminas.

4.5. Užsakymo vykdymas pradedamas iškart po apmokėjimo. Nuo šio momento jokie užsakymo pakeitimai nėra įmanomi.

5. Apmokėjimas ir pirkimo dokumentai

5.1. Visos Pardavėjo teikiamos paslaugos ir produktų gamyba yra atliekama pagal specialiuosius Pirkėjo nurodymus ir/arba yra akivaizdžiai pritaikytos tik būtent tam Pirkėjui, todėl gaminami tik pilnai apmokėti užsakymai.

5.2. Parduotuvėje integruotą „Paysera” apmokėjimo sistema leidžianti patogiai apmokėti užsakymus per populiariausius Lietuvos bankus bei kreditinėmis ir debėtinemis kortelėmis (Visa / Mastercard).

5.3 Pirkėjas turi galimybę apmokėti tiesiogiai banko pavedimų į Pardavėjo „Swedbank AB” banko saskaitą. Jei Pirkėjas pasirenka apmokėjimą bankiniu pavedimu, Pardavėjas pradeda vykdyti Užsakymą tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes ir jų pristatymą ir pinigai patenka į Pardavėjo banko sąskaitą.

5.4 Visą su užsakymų ir jo apmokėjimu susijusi informaciją Pirkejas gauna nurodytu pirkimo metu el. pašto adresų. Taip pat visa informaciją apie kiekvieną užsakymą pateikiama prisijungus prie www.uga.lt Pirkėjo paskyros.

6. Užsakymų pristaymas ir atsiemimas

6.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti užsakymą į Pirkėjo pasirinkta vietą. Atsiimti užsakymą gali tik Pirkėjo nurodytas asmuo, kurį Pirkėjas įrašo „gavėjo duomenys“ dalyje.

6.2. Formuodamas užsakymą Pirkėjas nurodo pristatymo adresą. Apie užsakymo pristatymą Pardavėjas informuoja el. paštu ir skelbia informaciją apie užsakymo vykdymo būklę internetinėje Parduotuvėje, skiltyje „Užsakymai“.

6.3 Užsakymo pristatymo būdą Pardavėjas pasirenka pats, atsižvelgdamas į užsakytas prekes arba paslaugas. Tačiau isipareigoja įvykdyti užsakymo pristatyma per Pirkėjo pasirinktą pristatymo terminą.

6.4 Atskirais atvėjais, iš anksto susitarus telefonu +370 622 07 555, galimas užsakymu atsiemimas iš Pardavėjo sandelio, adresu A. Stulginskio g. 8, Vilnius 01115.

6.5. Užsakymų pristatymo ar atsiėmimo būdai – pristatymas per „Bolt for Business” kurjerį, pristatymas per „DPD” kurjerį, pristatymas į artimiausią „DPD” paštomatą / siuntų terminalą.

6.5.1. Pristatymas per kurjerį – Pirkėjas sulaukia skambučio arba SMS žinutės iš kurjerio, ir atsiima jam pristatymas prekes. Kurjeriui pareikalavus, Pirkėjas privalo pateikti asmens tapatybė įrodanti dokumentą.

6.5.2. Atsiėmimas paštomate / siuntų terminale – gavęs pranešimą SMS žinute ir/arba el. paštu su terminalo dėžutės atidarymo PIN kodais Pirkėjas turi atvykti atsiimti užsakymo į pasirinktą siuntų terminalą. Siuntą būtina atsiimti per 72 valandas nuo užsakymo pristatymo. Vėliau neatsiimti užsakymai yra grąžinami Pardavėjui. Pakartotiniai neatsiimto užsakymo siuntimas nėra vykdomas. Pirkėjas privalo atsiimti užsakymą iš Pardavėjo sandelio, adresu A. Stulginskio g. 8, Vilnius 01115, Pardavėjo darbo laiku, iš anksto susitarus telefonu +370 622 07 555.

7. Pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymas ar sąlygų keitimas

7.1. Pirkimo pardavimo sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsisakyti negalima, nes visų produktų gamyba yra atliekama pagal specialiuosius Pirkėjo nurodymus ir / arba yra akivaizdžiai pritaikyta tik būtent tam Pirkėjui.

7.2 Užsakymo sąlygų keitimas, kai užsakymo gamyba dar neprasidėjusi, dar nepradėtos naudoti medžiagos ir nėra sugaišta darbuotojų darbo laiko, yra galimas už papildomą mokestį, kuris lygus iš pakeitimų įvertintos kainos atėmus sumokėtą pinigų sumą. Visais kitais atvejais užsakymo sąlygų keitimas sudaro pilną naujo užsakymo kainą.

8. Atsakomybė

8.1. Pirkėjas visiškai atsako už informacijos, pateiktos užsakyme, atitikimą tikrovei ir prisiima atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias dėl jo pateiktos informacijos netikslumo.

8.2. Pardavėjui civilinė atsakomybė už nuostolius (žalą) yra taikoma tik tais atvejais, kai jie padaryti dėl pardavėjo ar jo darbuotojų tyčios ar didelio neatsargumo.

8.3. Nuostolių, kuriuos privalo atlyginti Pardavėjas, dydis apribojamas prekės (-ių), kurias užsakė Pirkėjas, kaina.

8.4. Pardavėjas neatlygina netiesioginių nuostolių (negautų pajamų ir pan.).

8.5. Pardavėjas neatsako už elektroninės parduotuvės veiklos sutrikimus, atsiradusius dėl gedimų tretiesiems asmenims priklausančiose sistemose, ryšio tinkluose, stotyse ar sutrikus trečiųjų asmenų paslaugų, kuriomis naudojasi elektroninė parduotuvė, teikimui.

8.6 Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis bei gerbti Pirkėjo privatumą. Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.7. Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse prisiimtų reikalavimų.

9. Pretenzijų nagrinėjimo tvarka

9.1. Norėdamas pareikšti pretenziją dėl galimai netinkamai atlikto užsakymo Pirkėjas turi kreiptis el. paštu info@uga.lt, nurodydamas užsakymo numerį ir trumpai aprašydamas pretenzijos esmę.

9.2. Pardavėjas ar paslaugų teikėjas privalo neatlygintinai išnagrinėti Pirkėjo kreipimąsi ir, kai nesutinka su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu kiti įstatymai ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti pareiškėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą. Atsakymai dėl pretenzijų Pirkėjams pateikiami elektroniniu paštu.

9.3. Pretenzijos priimamos ir nagrinėjamos tik Lietuvos Respublikos valstybine kalba.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.3. Jei Pirkėjas nesutinka besąlygiškai laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų ar nesupranta Taisyklių turinio, Pirkėjas neturi teisės naudotis Parduotuvės paslaugomis.

10.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.5. Ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos valstybine kalba.

Taisyklės galioja nuo 2020 sausio 1 d.