Privatumo politika

DĖMĖSIO! Prieš pradedant naudotis internetine parduotuve www.uga.lt, kiekvienas pirkėjas privalo susipažinti su pirkimo taisyklėmis, pristatymo ir gažinimo salygomis.

Ši privatumo politika (toliau – Politika) aprašo kaip UAB „Ugos reklama“ (toliau – Bendrovė arba Mes) apsaugo savo klientų, interneto svetainės lankytojų (toliau – Jūs, Lankytojai) asmens duomenis ir privatumą. 

Visais Politikoje aptartais atvejais Jūsų asmens duomenų valdytojai esame Mes.

1. TIESIOGINĖ RINKODARA

Bendrovė Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko, kai gauna aiškų Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui.

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį. 

Jūs galite bet kada atsisakyti gauti informaciją apie renginius ar kitą mūsų siunčiamą informaciją, atsiųsdami elektroninį pranešimą adresu pagalba@uga.lt arba gautame laiške spustelėti „atsisakyti“.

2. ELEKTRONINĖ PARDUOTUVĖ

Bendrovė Jūsų asmens duomenis elektroninės parduotuvės administravimo tikslu tvarko, kai gauna aiškų Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui.

Pagrindinis asmens duomenų tvarkymo tikslas yra suteikti galimybę Lankytojui naudotis elektronine parduotuve efektyviai, optimaliai ir pritaikant ją asmeniniams poreikiams. Asmens duomenys yra naudojami:

 • tinkamam užsakytų paslaugų suteikimui;
 • patogiam, efektyviam ir Jūsų poreikius atitinkančiam elektroninės parduotuvės funkcionavimui;
 • sklandaus elektroninės parduotuvės ir tinklalapio administravimui užtikrinti (pavyzdžiui, Jums siunčiant prisijungimo prie paskyros duomenų priminimus, pranešant apie mūsų tinklalapio laikiną neveikimą, kitus trikdžius, kt.);
 • savalaikiam ir tinkamam atsakymų į Jūsų užklausas, prašymus pateikimui;
 • Jums aktualios informacijos ir įdomių pasiūlymų pateikimui;
 • tam, kad galėtume su Jumis susisiekti dėl bet kokios Jūsų pateiktos informacijos;
 • tam, kad galėtume vykdyti statistinę ir kitą analizę nuolat tobulindami tinklalapio ir elektroninės parduotuvės turinį bei teikiamas paslaugas;
 • kitiems tikslams, kurie Jums atskleidžiami asmens duomenų pateikimo metu.

Elektroninės parduotuvės administravimo tikslu tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, prekes atsiimsiančio asmens vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, pirkimų ir užsakymų istoriją, IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai juos suteikiate, užklausų ir nusiskundimų istoriją, kitus viešai prieinamus duomenis, kuriais Jūs pasidalinote lankydamasis elektroninėje parduotuvėje.

Sąrašas nėra baigtinis, kadangi, esant specialiems atvejams ir norint pasiekti šioje privatumo politikoje aptartus tikslus, Bendrovei gali prireikti surinkti papildomos informacijos. Dalis aukščiau pateiktų asmens duomenų yra surenkami iš Pirkėjų tiesiogiai, pavyzdžiui, duomenys, Lankytojui susikūrus savo paskyrą. Kita dalis asmens duomenų surenkama netiesiogiai, pavyzdžiui, Lankytojo tinklo ir vietos duomenys. Asmens duomenys taip pat gali būti renkami, kai Jūsų sutikimu mums duomenis perduoda kiti tinklalapiai ar portalai (taip pat ir atvejais, kai prie savo paskyros jungiatės per socialinius tinklus).

Jūsų asmeninę informaciją saugosime ne ilgiau, negu tai būtina šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams. Asmens duomenys bus saugomi:

 • iki Pirkėjas nustos naudotis mūsų paslaugomis ir ištrins savo vartotojo paskyrą arba
 • 10 metų po paskutinės aktyvios veiklos Pirkėjo paskyroje arba
 • iki kol duomenys tampa nebereikalingi ar nebeaktualūs šioje privatumo politikoje nurodytų tikslų pasiekimui.

3. DUOMENŲ TVARKYMAS JUMS PATEIKUS UŽKLAUSAS, PRAŠYMUS

Bendrovė Jūsų duomenis tvarko ir tais atvejais, kai su mumis susisiekiate elektroniniu paštu, pateikdami užklausą, užduodami klausimus ir pateikdami bet kokią kitokią informaciją mūsų interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose. Tokiais atvejais gali būti tvarkomi Jūsų pateikti asmens duomenys: vardas, pavardė, el, pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, pirkimo istorija ir kt.

Savo duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus užpildant užklausos formą, kreipiantis elektroniniu paštu, telefonu ar kitais būdais. 

Bendrovė Jūsų duomenis šiais atvejais tvarko siekdama administruoti užklausas ir skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę, saugant ir ginant savo teises ir teisėtus interesus.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas – mūsų teisinės pareigos nagrinėti ir atsakyti į Jūsų užklausas vykdymas, o taip pat mūsų interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, gerinti teikiamų paslaugų kokybę. 

4. DUOMENŲ TVARKYMAS INTERNETO SVETAINĖJE

Tuo atveju, kai lankotės mūsų interneto svetainėje, Bendrovė gali tvarkyti lankytojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai lankytojas juos suteikia. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba vartotojų sutikimo pagrindu.

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Jūsų interneto naršyklė patalpina Jūsų kompiuteryje planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje apsilankant mūsų interneto svetainėje. Slapukais siekiame užtikrinti efektyvų ir saugų svetainės veikimą bei analizuoti Jūsų įpročius, kad svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius.

Atkreipiame dėmesį, kad būtinieji ir analitiniai slapukai yra naudojimosi interneto svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų, negalime būti tikri, kaip ir ar iš viso veiks mūsų interneto svetainė.

Informuojame, kad tam tikri techniniai Jūsų apsilankymo svetinėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduoti ar padaryti prieinamais tiek Europos ekonominėje erdvėje, tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics paslauga, toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti bendrovė). Primename, kad ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE valstybėse, tačiau mes kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams. 

5. TVARKYTOJAI. DUOMENŲ GAVĖJAI

Informuojame, kad Bendrovė pasitelkia tam tikrus paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus) Jūsų asmens duomenų tvarkymui. Tokie duomenų tvarkytojai yra: duomenų centrų paslaugas teikianti įmonė, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, lizingo bendrovės, kurjeriai ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti. 

Naujienlaiškių ir kitos informacijos siuntimui mes pasitelkiame specializuotus paslaugų teikėjus.

Be to, tam tikri Jūsų apsilankymo svetinėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduota ar padaryta prieinama tiek ES, tiek ir už ES ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics paslauga). Primename, kad ne ES valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei ES, tačiau mes kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams. 

Mes taip pat naudojamės Facebook, Google, kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose. 

Bendrovė pasitelkia tam tikrus trečiuosius asmenis – paslaugų teikėjus (duomenų centrų, serverių paslaugų teikėjai, interneto svetainių kūrėjai ar administratoriai, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, statistiką analizuojančios įmonės, tiesioginės rinkodaros pranešimų, naujienlaiškių siuntimo paslaugų teikėjai ir pan.), kuriems teikiant paslaugas gali būti reikalinga prieiga prie jūsų asmens duomenų tiek, kiek to reikia tinkamam paslaugų teikimui užtikrinti. Tokiu atveju, Bendrovė užtikrina, kad tretieji asmenys laikytųsi konfidencialumo ir tinkamos duomenų apsaugos įsipareigojimų. Atkreipiame dėmesį, kad kai kurie duomenys gali būti prieinami bendrovėms, veikiančioms EEE bei už jos ribų (Google, Amazon ir pan.). Bendrovė užtikrins, kad asmens duomenys bus perduoti tik tuo atveju, jeigu yra pakankamas pagrindas numatytas BDAR ir kituose taikytinuose teisės aktuose – toks duomenų perdavimas gali būti būtinas sutarties sudarymui ir vykdymui, taip pat gali būti paremtas kitais pagrindais, sąlygomis ar išimtimis, numatytomis BDAR. Bendrovė imsis pagrįstų priemonių užtikrinti, kad tretieji asmenys asmens duomenis tvarkytų laikantis BDAR ir kitų privalomų teisės aktų reikalavimų (įskaitant, jei tai yra būtina, duomenų tvarkymo ar teikimo sutarčių papildymą standartinėmis Europos Komisijos patvirtintomis sutarčių sąlygomis dėl duomenų apsaugos). Norėdami gauti daugiau informacijos galite kreiptis į mus el. Paštu: pagalba@uga.lt

6. DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

Jūsų asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau, negu to reikia pagal taikomus įstatymus ar pasibaigus tikslams, dėl kurių jie buvo surinkti.

Ilgesnis Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai:

 • būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui; 
 • rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;
 • esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

7. NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Tvarkant nepilnamečio asmens duomenis sutikimo pagrindu informacinės visuomenės paslaugų siūlymui, toks duomenų tvarkymas yra teisėtas, jei nepilnametis yra sulaukęs bent 16 metų. Jeigu tokiam nepilnamečiui nėra 16 metų, toks tvarkymas yra teisėtas tik tokiu atveju, jei sutikimą davė arba tvarkyti duomenis leido nepilnamečio tėvai arba globėjai, todėl:

 • jeigu Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, bet jau sulaukęs 16 metų, naudodamiesi mūsų Elektroninės parduotuvės paslaugomis, Jūs patvirtinate, jog turite savo tėvų, globėjų pritarimą dėl Jūsų asmeninės informacijos atskleidimo Bendrovei;
 • jeigu Jūs esate jaunesnis nei 16 metų, naudotis mūsų Elektroninės parduotuvės paslaugomis ir turiniu galite tik Jūsų tėvams, globėjams dėl to davus sutikimą Bendrovei.

8. JŪSŲ TEISĖS 

Savo asmens duomenų atžvilgiu Jūs turite šias teises:

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
 • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas;
 • Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos Jūs pateikėte ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);
 • Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
 • Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui.

Norėdami įgyvendinti savo teises, siųskite mums laišką el. Paštu: pagalba@uga.lt . Bendrovė informuoja, kad kilus abejonėms dėl Jūsų tapatybės Bendrovė gali pareikalauti papildomos informacijos tam, jog teisingai Jus identifikuotų.

Gavę Jūsų prašymą, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Mes turime teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams. 

Jeigu manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos, turite teisę pateikti skundą asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius. Bendrovė rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su atsakingais asmenimis Bendrovėje, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

9. DUOMENŲ APSAUGA

Bendrovė, įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones, saugo Lankytojų asmens duomenis nuo praradimo, neteisėto panaudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo ar pakeitimo.

Bendrovė rekomenduoja Lankytojams papildomai laikytis minimalių asmens duomenų apsaugos užtikrinimo priemonių:

 • neatskleisti prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenų tretiesiems asmenims;
 • pasirinkti slaptažodį, sudarytą bent iš 8 simbolių arba automatiškai sugeneruotą;
 • vengti to paties slaptažodžio naudojimo skirtinguose tinklalapiuose internete;
 • atnaujinti savo programinę įrangą ir pasirūpinti antivirusine apsauga.

10.  KONTAKTAI

Jei Jums kyla kokių nors su šia Politika susijusių klausimų, susisiekite su mumis:
Elektroniniu paštu: info@uga.lt;
Telefonu +370 622 07555.

Duomenų apsaugos atsakingo asmens kontaktiniai duomenys:
El. pašto adresas: pagalba@uga.lt;
Pašto korespondencijos adresas – A. Stulginskio g. 8, Vilnius 01115, Lietuva.

Mūsų, kaip duomenų valdytojo, rekvizitai: UAB „Ugos reklama“;
Juridinio asmens kodas: 305331110;
Buveinės adresas: A. Stulginskio g. 8, Vilnius 01115, Lietuva.

11. KITOS NUOSTATOS

Ši privatumo politika gali būti Bendrovės atnaujinama. Bendrovė informuos Lankytojus apie atnaujinimus, tinklalapyje pateikdama naują privatumo politikos variantą kartu su atliktų korekcijų datomis. Lankytojai supranta, kad, tęsdami naudojimąsi internetiniu puslapiu po padarytų privatumo politikos atnaujinimų, jie sutinka su atliktais pakeitimais.

Jeigu bet kuri privatumo politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių privatumo politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.

Ši privatumo politika yra taikoma nuo jos paskelbimo tinklalapyje dienos.